Dokumentacja:

Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA
(wersja elektroniczna)

Dokumenty

TECZKA I
 1. Dokumentacja związana z postępowaniem sądowym
  Materiały na potrzeby kontaktów z osobą uzależnioną, jej rodziną i świadkami
  Materiały do rozwiązywania problemów alkoholowych
TECZKA II
 1. Materiały na potrzeby placówek oświatowych
  1. Ankieta - Problem nałogów wśród młodzieży Ankieta - Uzależnienia zagrażające dzieciom i młodzieży
   Ankieta dla uczniów diagnozująca poziom wiedzy i skalę problemu uzależnień Komiks dla uczniów nt. narkotyków
   Konspekt spotkania z rodzicami gimnazjalistów Materiały do filmu- Alkohol i uzależnienia
   Plakat 1 Przestrzegający przed piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków Plakat 2 Przestrzegający przed piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków
   Plakat 3 Przestrzegający przed piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków Plakat 4 Przestrzegający przed piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków
   Prezentacja - Odpowiedzialność ucznia wobec prawa Przykłady rozmów z uczniem nt. narkotyków
   Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów I klasy gimnazjum Scenariusz spotkania z uczniami dot. uzależnienia
   Scenariusz zajęć wychowawczych „Pilnuj drinka” Skrypt rozmowy interwencyjnej z uczniem
   Skrypt rozmowy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym Ulotka dla rodziców nt. środków uzależniających
   Wywiad fokusowy z uczniami w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Zestawienia tabelaryczne substancji uzależniających
  2. Scenariusz 1. Cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów - Nie wbijaj swego życia w butelkę
   Film profilaktyczny - Alkohol i uzależnienia
   Scenariusz 2. Cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów - Nie zaśmiecaj swego życia narkotykami
  Materiały na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych
TECZKA III
 1. Działalność terapeutyczna
  Kampanie i działania edukacyjno-informacyjne
  Materiały do działań edukacyjnych wobec dorosłych
TECZKA IV
 1. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu
  Realizacja gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wzorcowa dokumentacja dla GKRPA
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.